Plesk Panel 12

SSH üzerinden Plesk 12 admin şifresini öğrenme
Plesk Panel 12’de site ip adresi öğrenmek