remove mongodb database

MongoDB Veritabanı oluşturmak