Nasıl Yapabilirim?

Aspx ile MySQL veritabanı bağlantısı stringi

Merhaba;

Eğer Asp.Net ile MySQL veritabanını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

<appSettings>
<add key=”strConn” value=”DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;DATABASE=dbadi;UID=kullanıcıdı;PASSWORD=sifre;OPTION=3″/>
</appSettings>

DLL Olarak tanımlamak isterseniz,

string MyConString = “DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};” +
“SERVER=mysqlserver;” +
“DATABASE=dbadı;” +
“UID=kullanıcıadı;” +
“PASSWORD=şifresi;” +
“OPTION=3″;

OdbcConnection MyConnection = new OdbcConnection(MyConString);
MyConnection.Open();

Dll doyasını compile ederken aşağıdaki satırı da include etmeniz gereklidir.
(C# kullanıldığında)
csc /r:Microsoft.Data.Odbc.dll

Ayrıca koda `Microsoft.Data.Odbc’ namespace olarak import etmeniz gereklidir.
[Visual Basic]
Imports Microsoft.Data.Odbc
[C#]
using Microsoft.Data.Odbc;


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler