Nasıl Yapabilirim?

JMail Mail Gönderimi için örnek kod

Merhaba;
Windows sunucularda JMail üzerinden Formmail vb. gibi uygulamalarınızda kullanabileceğiniz örnek kodları aşağıdaki gidibir;

<%
On Error Resume Next
Set smtp = Server.CreateObject(“JMail.Message”)
For Each veri In Request.Form
msg = msg & veri & “: ” & Request.Form(veri) & ”

Next
smtp.ContentType = “text/html”
smtp.Charset = “ISO-8859-9″
smtp.AddRecipient “mailto:gonderilecekposta@adresi.comalicipostaadresi@domain.com”
smtp.from = “mailto:benimposta@adresim.com”>gondericiposta@domain.com”
smtp.fromname = “Web Form”
smtp.MailServerUserName = “mailto:benimposta@adresim.com”>gondericiposta@domain.com”
smtp.MailServerPassWord = “gondericipostasifresi”
smtp.Subject = “Mesaj Başlığı”
smtp.body = msg
smtp.Send(“mail.domainadresiniz.com”)
if err then
response.Write err.Description & ”
Hata Mesajınız”
else
response.Write(“Sonuç Mesajınız”)
end if
set smtp = Nothing
%>


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler