Mail Hataları

SMTP E-mail 554 Hata Kodları ve Açıklamaları

SMTP E-mail gönderimleri sırasında oluşan 554 hata kodları ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Gönderim sırasında yaşadığınız sorunları buradaki hata kodlarını inceleyerek çözüme kavuşturabilirsiniz.

554 Hata Kodları ve Açıklamaları:

554 RLY:B1
554 delivery error: This user doesn’t have an account – Teslimat hatası: Kullanıcının hesabı yok
554 Denied (Mode: normal) – Reddedildi (Mod: Normal)
554 Invalid recipient – Geçersiz alıcı
554 Malformed mail denied! – Hatalı mail reddedildi!
554 Message is not RFC compliant; missing “Date” header – Mesaj RFC uyumlu değil; “Tarih” başlığı eksik
554 Message not allowed – [PH01] Email not accepted for policy reasons – Mesaja izin verilmiyor. Politikalara uyumlu değil
554 Message permanently rejected – Mesaj kalıcı olarak reddedildi
554 Message refused – Mesaj reddedildi
554 no valid recipients – geçerli alıcı yok
554 rejected due to spam content – spam içeriği nedeniyle reddedildi
554 rejected due to virus – virüs nedeniyle reddedildi
554 <gonderen@alanadiniz.com>: Relay access denied – Röle erişimi reddedildi
554 Sorry, no mailbox here by that name. – Bu ada sahip bir posta kutusu burada yok
554 Spam detected – Spam tespit edildi
554 Spam violation, the content of your e-mail contains illegal characters, re-sent after examination – Spam ihlali, e-postanız geçersiz karakterler içeriyor, inceleyerek tekrar gönderiniz
554 Transaction Failed Spam Message not queued – İşlem Başarısız Spam Mesajı Kuyruğa Alınmadı
554 Virus found, message permanently rejected – Virüs bulundu, mesaj kalıcı olarak reddedildi


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler