Password protect this directory cpanel

Cpanelde dizin şifreleme işlemi nasıl yapılır?