İxirhost

TIER Veri Merkezi Sertifikalarının Seviyeleri ve Kapsamları Nedir ?

Bilişim sektörünün en önemli elemanlarından biri olan veri merkezleri için de bazı standartlar mevcut. Bunlar arasında en çok kabul gören ise TIER sertifikaları. Uptime Institute tarafından verilen bu sertifikalar veri merkezlerini; uygulama, yönetim ve tasarım konusunda değerlendiriyor. Değerlendirme sonunda belli değerleri yakalayan firmalar da derecelerine göre TIER sertifikası almaya hak kazanıyor.

TIER sertifikaları 1’den 4’e kadar sıralanmış olup farklı büyüklükleri ve yedekli yapıları değerlendiriyor.

TIER 1 : 

 • Tek dağıtım kanalı
 • Yedekli değil
 • Hatalara karşı korunmasız

Bu değerlendirme, henüz kritik öneme sahip olmayan sistemler için yapılıyor. Bu sebeple yedeği bulunmayan, kaynak konusunda tek bir yola sahip olan sistemler bu değerlendirmeye alınıyor. Bir veri merkezinin TIER 1 sertifikası alabilmesi için; tek bir güç ve soğutma yoluna sahip olması, atıl sisteminin bulunmaması ve öngörülen ayakta kalma oranının %99,671 olması gerekir. Bu değerleri artık en küçük veri merkezlerinde bile gördüğümüz için genelde TIER 1 sertifikasını almak pek bir anlam ifade etmez. Günümüzde bu standartları sağlayamayan veri merkezleri, yaşamıyor demektir.

TIER 2: 

 • Tek dağıtım kanalı
 • Yedekli bileşenler
 • Bileşenler devre dışı kaldığında sistem kısmi olarak etkilenmez
 • Hatalara karşı korunmasız

Bu seviye TIER 1 için gerekli özellikleri sağlamanın yanı sıra yedek sistemleri gerektirir. Sistemin sorun yaşaması olasılığına karşılık yedek bileşenler ve sistemler bulundurulmalıdır. Yani bir şirketin TIER 2 sertifikasına sahip olabilmesi için: tek bir güç ve soğutma yolu, yedek bileşen ve sistemler, %99.741 ayakta kalma oranına sahip olması yeterlidir. Bu özellikleri sağlayan sistemleri sayısı bir hayli fazladır ve TIER 2 sertifikası almak çok da zor değil.

TIER 3:

 • Çoklu , bağımsız dağıtım kanalları
 • Yedekli bileşenler
 • Bileşenler devre dışı kaldığında sistem etkilenmez
 • Hatalara karşı kısmi koruma

Daha önceki iki seviyenin tüm özelliklerine ek parametler ekleyen TIER 3 sertifikası, sektörde en sık görülen sertifika seviyesidir diyebiliriz. Büyük şirketler bu sertifikanın gerektirdiği şartları sağlayabilir ve bu sebeple genelde büyük veri merkezleri bu sertifikaya sahiptir. TIER 3 sertifikası alabilmek için birden fazla güç ve soğutma yolu gereklidir. Bunlardan biri kullanımda biri de yedek olarak bekletilir. Yedek güç ve soğutma sayesine altyapı çalışmaları için sistemin kapatılması gerekmez. Sistem için hazırda yedek bileşenler bulundurulmalı ve sistemin ayakta kalma oranının %99.982 olması gerekmektedir. TIER 3 sertifikası alan şirketler bunu bir prestij simgesi olarak sergilemektedir.

TIER 4:

 • Çoklu, bağımsız dağıtım kanalları
 • Fiziki izolasyon
 • Bileşenler devre dışı kaldığında sistem etkilenmez
 • Sistem otomasyonu
 • Hatalara karşı tam koruma

Tüm seviyelerin birleşimi olan bu sertifikayı almak bir hayli zor. Oldukça büyük yatırımlar gerektirdiğinden sadece büyük şirketler bu sertifikaya aday olabiliyor. Ancak bazı şirketler enerji verimliliği sebebiyle bu sertifika için yatırım yapmamayı tercih ediyor. TIER 4 sertifikası alabilmek için veri merkezinin birden fazla güç ve soğutma yoluna sahip olması ve bunların tümünün herhangi bir anda kullanılabilir olması gerekir. Böylece sistem her an 0 hata toleransıyla çalışır. Sistem için yedek bileşenler bulundurulmalı ve sistemin ayakta kalma oranının %99.995 olması gerekir. TIER 4 için kusursuz bir veri merkezi yapısı gereklidir.

ixirhost sunucularını TIER 3 datacenter altyapısı altında barındırmaktadır. TIER 3 elektrik sistemi topolojisi aşağıdaki görseldeki gibidir.

ek_tier-iii_son


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler