Mail Hataları

SMTP E-mail 450 Hata Kodları ve Açıklamaları

SMTP E-mail gönderimleri sırasında oluşan 450 hata kodları ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Gönderim sırasında yaşadığınız sorunları buradaki hata kodlarını inceleyerek çözüme kavuşturabilirsiniz.

450 Hata kodları ve Açıklamaları:

450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: unverified address: Address verification in progress – Alıcı adres tarafından reddedildi: Adres halen doğrulanıyor.
450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: unverified address: unknown user – Alıcı adres tarafından reddedildi: doğrulanmamış adres: bilinmeyen kullanıcı
450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table – Alıcı adres tarafından reddedildi: Kullanıcı yerel alıcı tablosunda yok
450 4.2.0 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: “Greylisted, – Alıcı adres tarafından reddedildi: Gri listeye alındı
450 4.3.2 Service currently unavailable – Hizmet şu anda kullanılamıyor
450 4.3.2 try again later – daha sonra tekrar deneyiniz
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Client host rejected: Try again later – İstemci hostu tarafından reddedildi: Daha sonra tekrar deneyiniz
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Client host rejected: Greylisted for 5 minutes – İstemci hostu tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Greylisted for 5 minutes – Alıcı hostu tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Policy Rejection – greylisted, try again later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – gri listeye alındı, daha sonra tekrar deneyiniz.
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Policy Rejection- Please try later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – Daha sonra tekrar deneyiniz.
450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Service temporarily unavailable – Alıcı adres tarafından reddedildi: Hizmet geçici olarak devre dışı
450 busy – please try later – meşgul, daha sonra tekrar deneyiniz
450 Greylisted, come back later – daha sonra tekrar deneyin
450 Please try later – Lütfen daha sonra tekrar deneyin
450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable – İstenen posta işlemi gerçekleştirilmedi: posta kutusu yok
450 sorry, recipient’s account limit exceeded – üzgünüm, alıcı hesabı limitlerini aştı
450 This mail is temporarily denied – Bu eposta geçici olarak reddedildi
450 try again later -daha sonra tekrar deneyiniz


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler