plesk

Plesk Panel Üzerinden MX Kaydı Yönlendirme
Plesk Panel Klasör Şifreleme
Plesk Panel Gmail MX Kaydı Ayarları
Plesk Panel DKIM Kaydı Ekleme
Plesk Panel IIS Application Pool ( IIS Uygulama Havuzu )
Plesk Panel Onarımı
Plesk 12.5.30 Otomatik Mail Yanıtlayıcı
Plesk Panel 12.5.30 Mail Grubu Oluştuma