Centos

Ubuntu ve CentOS Plesk 502 Hatasının Çözümü

Sistem Hatalarını Kontrol Etme

Sistem hatalarını kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

 journalctl -xe 

Nginx Ayar Dosyasını Düzenleme

Nginx ayar dosyasını açın ve http{} bloğu içine aşağıdaki değerleri ekleyin:

 nano /etc/nginx/nginx.conf 

Aşağıdaki değerleri ekleyin:

 error_log /var/log/nginx/error.log;
error_log /var/log/nginx/error.log notice;
error_log /var/log/nginx/error.log info;
proxy_buffer_size 256k;
proxy_buffers 4 512k;
proxy_busy_buffers_size 512k; 

Nginx’i Yeniden Başlatma

Yaptığınız değişikliklerin etkili olabilmesi için Nginx’i yeniden başlatın:

 service nginx restart 

Nginx Durumunu Kontrol Etme

Nginx’in düzgün çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

 systemctl status nginx.service 

Plesk için Reverse Proxy Server Yönetimi

Plesk üzerinde Reverse Proxy Server’ı aktif etmek için:

 /usr/local/psa/admin/sbin/nginxmng -e 

Reverse Proxy Server’ı pasif hale getirmek için:

 /usr/local/psa/admin/sbin/nginxmng -d 

Performanslı Sanal Sunucularımız İçin Tıklayın

Performanslı ve güvenilir sanal sunucularımız hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için buraya Tıklayın


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler