Ubuntu

Ubuntu 22 Ek IP Adresi Nasıl Eklenir ?

1. Ağ Arayüz Adını Öğrenme
Terminali açarak mevcut ağ arayüzlerini görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

 ip a 

Bu komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir çıktı alırsınız:

1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever

2:enp0s3: mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:00:4c:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3 valid_lft 86386sec preferred_lft 86386sec inet6 fe80::a00:27ff:fe00:4c53/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever

Bu çıktıda, enp0s3 ağ arayüzünün adı olup, mevcut IP adresi 192.168.1.5/24 olarak görünmektedir. Sizin sisteminizdeki ağ arayüz adı farklı olabilir, örneğin eth0 veya ens192 gibi.

2. Netplan Yapılandırma Dosyasını Oluşturma ve Düzenleme

Öncelikle bir netplan yapılandırma dosyası oluşturun veya var olanı düzenleyin. Örneğin, 01-netcfg.yaml dosyasını oluşturun veya düzenleyin:

 sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml 

Dosyaya aşağıdaki içeriği yapıştırın ve kendi ağ arayüz adınıza ve IP adreslerinize göre düzenleyin. Bu örnekte, ağ arayüz adının enp0s3 olduğunu varsayıyoruz:

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: true

addresses: [192.168.1.10/24, 10.0.0.10/24]

3. Yapılandırmayı Uygulama
Dosyayı kaydedip çıktıktan sonra yapılandırmayı uygulamak için şu komutu çalıştırın:

 sudo netplan apply 

Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler