Linux Server

Linux dosyadaki # ile başlayan satırları silip başka dosyaya yedekleme

Not: Komutlarda kullanılan tırnak işaretlerini düzeltmeyi unutmayın.

Yorum Satırlarını Yedekleme
Öncelikle, yorum satırı (#) ile başlayan satırları başka bir dosyaya yedeklemek için grep komutunu kullanabilirsiniz.

Örnek:

grep '^#' /etc/hosts > ~/silinen_satirlar.txt 

Yorum Satırlarını Silme
Şimdi, /etc/hosts dosyasındaki yorum satırlarını silmek için sed komutunu kullanın. Bu komut, yorum satırlarını siler ve yerine yeni satır eklemez, böylece satırlar birbirine yakınlaşır.

sudo sed -i '/^#/d; /^$/d' /etc/hosts 

Örnek 2: Python Dosyasında Yorum Satırlarını Silme
Eğer bir Python dosyasındaki yorum satırlarını silmek ve satırların alt alta sıkışmasını engellemek istiyorsanız, aşağıdaki sed komutunu kullanabilirsiniz.

Örnek:

grep '^#' /home/blog/ixir.py > /home/ixir/blog.py
sudo sed -i '/^#/d' /home/ixir/blog.py 

Herhangi Bir Yerde # Sembolü Geçen Satırları Silme
Eğer bir satır içinde herhangi bir yerde # sembolü geçiyorsa, bu satırları silmek için aşağıdaki sed komutunu kullanabilirsiniz:

sudo sed -i '/^.*#.*$/d' /home/blog/ornek.py 

Bu komutlar ile yorum satırlarını dosyadan silip, ayrı bir dosyaya yedekleyebilirsiniz.


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler