Ubuntu

netplan: command not found hatası.

Network Interface Adını Öğrenme:

Öncelikle hangi interface kullanılacağını belirlemeniz gerekiyor. Bu bilgiyi almak için terminalde şu komutu kullanabilirsiniz:

networkctl 

Interface’i Aktifleştirme:

Belirlenen interface’i aktifleştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo ip link set dev ens160 up 

IP Adresi ve Atama ve Routing:

Belirlenen interface’e IP adresi atamak ve routing yapmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo ip address add 192.168.165.130/29 dev ens160
sudo ip route add default via 192.168.165.129 dev ens160 

DNS Tanımlama:

DNS adresini belirlemek için şu komutu kullanabilirsiniz (örneğin 8.8.8.8 olarak ayarlanmıştır):

sudo systemd-resolve --interface=ens160 --set-dns=8.8.8.8 

Netplan’ı Yeniden Yükleyip Aktifleştirme:

Netplan’ı tekrar yükleyip konfigürasyonları uygulamak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo apt install netplan.io
sudo netplan apply 

Bu adımları takip ederek Ubuntu’da internet erişimini geçici olarak aktifleştirebilir ve netplan’ı tekrar yükleyebilirsiniz.


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler