Kontrol Paneller

Plesk Panel Onarımı

Merhaba;

Linux veya windows tabanlı Plesk 12.5 ve sonrası panellerinizde olası bir hata durumunda SSH veya CMD ekranında basit komutlar ile hataları düzeltebilirsiniz, aşağıda ki komutta X yerine gelebilecek değişkenler belirtilmiştir,  SSH üzerinden hemen uygulayabileceğiniz gibi, windows üzerinde CMD’yi yönetici olarak çalıştır (run as administrator) şeklinde çalıştırarak uygulayabilirsiniz.

  • plesk repair X  

x değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir; 

all – Bu yön, aşağıdaki tüm yönleri içerir.
mail – Bu özellik posta sunucusuyla ilgili sorunları tanılar ve giderir.
web – Bu özellik, web sunucusuyla ilgili sorunları tanılar ve giderir.
dns – Bu özellik, DNS sunucusuyla ilgili sorunları tanılar ve giderir.
ftp – Bu özellik, FTP sunucusundaki sorunları teşhis eder ve giderir.
db – Bu özellik Plesk veritabanı ile ilgili sorunları teşhis eder ve giderir.
fs – Bu özellik, dosya sistemiyle ilgili sorunları tanılar ve giderir.
mysql – Bu özellik MySQL ile ilgili sorunları teşhis eder ve giderir.
mssql – Bu özellik, Microsoft SQL Server ile ilgili sorunları tanılar ve giderir.
installation – Bu özellik, Plesk ile ilgili sorunları teşhis eder ve giderir.

Komutların bazı alt detayları ve açıklamaları ise şöyle;

All;
plesk repair all   – Plesk kurulumunu ve tüm Plesk servislerini kontrol eder. Yardımcı program etkileşimli modda çalışır (yardımcı program bir sorun algıladığında sizi bilgilendirir ve bunları çözmeye çalışma iznini ister).
plesk repair all -y  – Plesk kurulumunu ve tüm Plesk servislerini kontrol eder. Yardımcı program onarım modunda çalışır (yardımcı program algıladığı sorunları gidermeye çalışır).
plesk repair all -n   – Plesk kurulumunu ve tüm Plesk servislerini kontrol eder. Yardımcı program tanılama modunda çalışır (yardımcı program algılanan sorunlar hakkında sizi bilgilendirir, ancak bunları çözmez).

Mail için; 
plesk repair mail example.com–  example.com etki alanına ait tüm posta kutuları ve etki alanı genelindeki posta ayarları için posta ayarlarını yeniden yapılandırır.
plesk repair mail johndoe@example.com – johndoe@example.com posta kutusunun posta ayarlarını yeniden yapılandırır

Web 
plesk repair web – Web sunucusu ve tüm etki alanları için yapılandırma dosyalarını yeniden oluşturur.
plesk repair web -server   – Yalnızca web sunucusu için yapılandırma dosyalarını yeniden oluşturur.
plesk repair web -domains-only – Yapılandırma dosyalarını yalnızca alan adları için yeniden oluşturur.
plesk repair web example.com – Yapılandırma dosyalarını yalnızca example.com etki alanı için yeniden oluşturur.
plesk repair web -sslcerts – Tüm SSL sertifikalarını yeniden yükleyin ve tüm IP adreslerini varsayılan SSL sertifikasını kullanacak şekilde yapılandırır.

FS (Dosya sistemi)
plesk repair fs – Sanal ana bilgisayarların dosyalarını ve sunucudaki sistem dosyalarını kontrol eder.
plesk repair fs -vhosts – Sunucudaki yalnızca sanal ana makinelerin dosyalarını kontrol eder.
plesk repair fs –system – Yalnızca sunucudaki sistem dosyalarını kontrol eder.
plesk repair fs example.com – Yalnızca example.com sanal ana bilgisayarının dosyalarını kontrol eder.
plesk repair fs example.com -vhosts – Yalnızca example.com sanal ana bilgisayarının dosyalarını kontrol eder. Bu durumda –vhosts seçeneği yok sayılır.
plesk repair fs –system –v –n – Sistem dosyalarının algılanan sorunları hakkında ayrıntılı bilgi verin, ancak bunları çözmeyin.

MySQL
plesk repair mysql – MySQL veritabanı sunucularının kullanılabilirliğini kontrol ederve MySQL veritabanlarının ve veritabanı kullanıcılarının bütünlüğünü doğrular.
plesk repair mysql -connection – Plesk’te kayıtlı MySQL veritabanı sunucularının kullanılabilir ve bağlanabildiğini kontrol eder.
plesk repair mysql -database-users – Plesk’te oluşturulan tüm MySQL veritabanı kullanıcılarının veritabanı sunucularında bulunduğunu kontrol eder. Veritabanı kullanıcılarının ayrıcalıklarını denetler ve tutarsızlıklar durumunda bunları düzeltir. Eksik olan veritabanı kullanıcılarını yeniden oluşturur.

MsSQL
plesk repair mssql – Microsoft SQL veritabanı sunucularının kullanılabilirliğini kontrol eder ve Microsoft SQL veritabanlarının ve veritabanı kullanıcılarının bütünlüğünü doğrular.
plesk repair mssql -connection – Plesk’te kayıtlı Microsoft SQL veritabanı sunucularının kullanılabilir ve bağlanabildiğini kontrol eder.
plesk repair mssql -database-users – Plesk’te oluşturulan tüm Microsoft SQL veritabanı kullanıcılarının veritabanı sunucularında bulunduğunu kontrol edin. Veritabanı kullanıcılarının ayrıcalıklarını denetler ve tutarsızlıklar durumunda bunları düzeltir. Eksik olan veritabanı kullanıcılarını yeniden oluşturur.


Limitsiz Hosting

İlgili Makaleler